Bắt dân chui qua háng, đánh cấp trên vẫn được tái cử giữ chức

Lên top