Bắt cóc tống tiền không thành, giết học sinh vứt xác trôi sông