Bất chấp dịch bệnh, Bạc Liêu vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 9 -10%

Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 9 - 10% (ảnh Nhật Hồ)
Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 9 - 10% (ảnh Nhật Hồ)
Tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 9 - 10% (ảnh Nhật Hồ)
Lên top