Bất cập trong tái định cư dự án thủy điện: Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An xin lỗi người dân

Ông Hoàng Văn Tám-Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An tại phiên chất vấn ngày 19.7. Ảnh: QĐ
Ông Hoàng Văn Tám-Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An tại phiên chất vấn ngày 19.7. Ảnh: QĐ
Ông Hoàng Văn Tám-Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An tại phiên chất vấn ngày 19.7. Ảnh: QĐ