Bất cập chương trình mục tiêu quốc gia: Sau khi về đích "Nông thôn mới" nhiều xã còng lưng gánh nợ

Xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) được công nhận đạt chuẩn NTM từ nhiều năm nay nhưng đường giao thông hư nát vì nợ nần. Ảnh: Nguyễn Trường
Xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) được công nhận đạt chuẩn NTM từ nhiều năm nay nhưng đường giao thông hư nát vì nợ nần. Ảnh: Nguyễn Trường
Xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) được công nhận đạt chuẩn NTM từ nhiều năm nay nhưng đường giao thông hư nát vì nợ nần. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top