Bất cập chương trình mục tiêu quốc gia: Chợ nông thôn mới xây xong rồi... bỏ hoang

Chợ Bảo Ninh (Quảng Bình) xây xong để đạt tiêu chí nông thôn mới rồi... bỏ hoang. Ảnh: LPL
Chợ Bảo Ninh (Quảng Bình) xây xong để đạt tiêu chí nông thôn mới rồi... bỏ hoang. Ảnh: LPL
Chợ Bảo Ninh (Quảng Bình) xây xong để đạt tiêu chí nông thôn mới rồi... bỏ hoang. Ảnh: LPL
Lên top