Bất cẩn băng qua đường ray, một người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong