Bắt buộc tiêm chủng 10 bệnh truyền nhiễm cho trẻ dưới 5 tuổi

Từ đầu năm 2018, bắt buộc phải thực hiện tiêm chủng vaccine 10 loại bệnh truyền nhiễm cho trẻ dưới 5 tuổi.
Từ đầu năm 2018, bắt buộc phải thực hiện tiêm chủng vaccine 10 loại bệnh truyền nhiễm cho trẻ dưới 5 tuổi.
Từ đầu năm 2018, bắt buộc phải thực hiện tiêm chủng vaccine 10 loại bệnh truyền nhiễm cho trẻ dưới 5 tuổi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top