Bar, karaoke, rạp chiếu phim ở TPHCM được hoạt động lại tùy cấp độ dịch

Dịch vụ karaoke ở TPHCM được hoạt động lại ở vùng cấp độ dịch 1 và 2.  Ảnh: Thanh Chân chụp lúc chưa bùng phát dịch
Dịch vụ karaoke ở TPHCM được hoạt động lại ở vùng cấp độ dịch 1 và 2. Ảnh: Thanh Chân chụp lúc chưa bùng phát dịch
Dịch vụ karaoke ở TPHCM được hoạt động lại ở vùng cấp độ dịch 1 và 2. Ảnh: Thanh Chân chụp lúc chưa bùng phát dịch
Lên top