Những liều vaccine COVID-19 đầu tiên về Việt Nam:

Bảo vệ trước hết lực lượng tuyến đầu chống dịch

Kho lạnh âm sâu tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, TPHCM. Nguồn: VNVC cung cấp
Kho lạnh âm sâu tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, TPHCM. Nguồn: VNVC cung cấp
Kho lạnh âm sâu tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, TPHCM. Nguồn: VNVC cung cấp
Lên top