Bảo vệ tài nguyên nước - mục tiêu cần được ưu tiên hàng đầu

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên nước trong việc phát triển nông nghiệp bền vững tại Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững 2017.
Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên nước trong việc phát triển nông nghiệp bền vững tại Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững 2017.
Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên nước trong việc phát triển nông nghiệp bền vững tại Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM