Bảo vệ đánh người ở bệnh viện Tuyên Quang: Người trong cuộc nói gì?

Hình ảnh camera từ trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho thấy rõ việc người nhà bệnh nhân ra tay trước với nhân viên bảo vệ Phương Đông.
Hình ảnh camera từ trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho thấy rõ việc người nhà bệnh nhân ra tay trước với nhân viên bảo vệ Phương Đông.
Hình ảnh camera từ trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho thấy rõ việc người nhà bệnh nhân ra tay trước với nhân viên bảo vệ Phương Đông.
Lên top