Bảo vệ đánh 2 thiếu niên trong phòng giám thị: Cục Trẻ em lên tiếng

Tổ bảo vệ đánh đập 2 bé trai tại một trường học. Ảnh: LDO.
Tổ bảo vệ đánh đập 2 bé trai tại một trường học. Ảnh: LDO.
Tổ bảo vệ đánh đập 2 bé trai tại một trường học. Ảnh: LDO.
Lên top