Bảo tàng Báo chí Việt Nam - nơi lưu trữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của báo chí

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ trao quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ trao quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ trao quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top