Bão số 9: Vẫn còn 46 tàu cá với 368 ngư dân trên biển Bình Định

Đến thời điểm này vẫn còn 46 tàu cá ở Bình Định chưa ra vùng an toàn. Ảnh: Mai Hương
Đến thời điểm này vẫn còn 46 tàu cá ở Bình Định chưa ra vùng an toàn. Ảnh: Mai Hương
Đến thời điểm này vẫn còn 46 tàu cá ở Bình Định chưa ra vùng an toàn. Ảnh: Mai Hương
Lên top