Bão số 9 Usagi gây thiệt hại về điện tại Vũng Tàu khoảng 5 tỷ đồng

Khắc phục sự cố điện tại Vũng Tàu do bão số 9 Usagi
Khắc phục sự cố điện tại Vũng Tàu do bão số 9 Usagi
Khắc phục sự cố điện tại Vũng Tàu do bão số 9 Usagi
Lên top