Bão số 9 Usagi diễn biến phức tạp, đoàn công tác Trung ương khẩn cấp về "rốn bão" trực tiếp kiểm tra, ứng phó

Vị trí và hướng đi của bão số 9. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 9. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 9. Ảnh: NCHMF
Lên top