Bão số 9: Tuyệt đối không để người ở lại trên lồng bè, tàu thuyền trước 17 giờ 27.10

Các địa phương ở miền Trung kiên quyết không để ngư dân ở lại trên các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản trước bão số 9. Ảnh: VM
Các địa phương ở miền Trung kiên quyết không để ngư dân ở lại trên các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản trước bão số 9. Ảnh: VM
Các địa phương ở miền Trung kiên quyết không để ngư dân ở lại trên các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản trước bão số 9. Ảnh: VM
Lên top