Bão số 9: Thừa Thiên - Huế yêu cầu di dân ở vùng xung yếu trước 15h chiều

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo khẩn trương đối phó bão số 9. Ảnh: thuathienhue.gov.vn
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo khẩn trương đối phó bão số 9. Ảnh: thuathienhue.gov.vn
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo khẩn trương đối phó bão số 9. Ảnh: thuathienhue.gov.vn
Lên top