Bão số 9: Sân bay Chu Lai bị tốc mái, chưa xác định thời gian khai thác lại

Nhà ga sân bay Chu Lai bị tốc mái, vỡ kính. Ảnh:GT
Nhà ga sân bay Chu Lai bị tốc mái, vỡ kính. Ảnh:GT
Nhà ga sân bay Chu Lai bị tốc mái, vỡ kính. Ảnh:GT
Lên top