Bão số 9 quần thảo, cây xanh ở Đà Nẵng gãy đổ hàng loạt

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top