Bão số 9 Molave chỉ còn cách đất liền 400km

Sơ tán dân tránh bão ở Hòa Xuân, Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương
Sơ tán dân tránh bão ở Hòa Xuân, Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương
Sơ tán dân tránh bão ở Hòa Xuân, Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương
Lên top