Bão số 9 đổ bộ: Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, chưa có thiệt hại về người

Bão số 9 gây tốc mái hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi. Ảnh: Hữu Long
Bão số 9 gây tốc mái hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi. Ảnh: Hữu Long
Bão số 9 gây tốc mái hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi. Ảnh: Hữu Long
Lên top