Bão số 9 đã giảm 2 cấp, chỉ còn cấp 12 và đang tiến vào đất liền

Đà Nẵng trước giờ bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng trước giờ bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng trước giờ bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Tường Minh
Lên top