Bão số 9: Bắc Tây Nguyên mưa lớn, gió giật khiến cây cối gãy đổ la liệt

Lên top