Bão số 9 áp sát, huyện đảo Trường Sa ứng phó 4 tại chỗ

Bão số 9 bắt đầu gây sóng lớn tại huyện đảo Trường Sa. Ảnh: CTV
Bão số 9 bắt đầu gây sóng lớn tại huyện đảo Trường Sa. Ảnh: CTV
Bão số 9 bắt đầu gây sóng lớn tại huyện đảo Trường Sa. Ảnh: CTV
Lên top