Bão số 8 giật cấp 11 di chuyển theo hướng Tây Bắc, có khả năng mạnh lên

Đường đi và vị trí cơn bão. (Ảnh: TTDBKTTVTƯ)
Đường đi và vị trí cơn bão. (Ảnh: TTDBKTTVTƯ)
Đường đi và vị trí cơn bão. (Ảnh: TTDBKTTVTƯ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM