Bão số 7 Yutu vào biển Đông, giật cấp 13

Vị trí và hướng đi của bão số 7. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 7. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 7. Ảnh: NCHMF
Lên top