Bão số 7 - Pakhar mạnh đến mức nào?

Vị trí và hướng đi của bão số 7 Pakhar lúc 7 giờ sáng 25.8. Ảnh: Trung tâm DBKTTVTU.
Vị trí và hướng đi của bão số 7 Pakhar lúc 7 giờ sáng 25.8. Ảnh: Trung tâm DBKTTVTU.
Vị trí và hướng đi của bão số 7 Pakhar lúc 7 giờ sáng 25.8. Ảnh: Trung tâm DBKTTVTU.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top