Bão số 7 gây mưa lớn: Sẵn sàng phương án ứng phó, bảo vệ tính mạng nhân dân

Vị trí, hướng đi của bão số 7. Nguồn: NCHMF
Vị trí, hướng đi của bão số 7. Nguồn: NCHMF
Vị trí, hướng đi của bão số 7. Nguồn: NCHMF
Lên top