Bão số 7 di chuyển “siêu tốc”, hồ thủy điện xả lũ để tránh vỡ đập

Hướng đi của bão số 7.
Hướng đi của bão số 7.