Bão số 7 đe dọa Trung Bộ: Khẩn cấp sơ tán dân, giảm thiểu thiệt hại

Lên top