Bão số 6 tan khi vào đất liền, nhưng lại xuất hiện vùng áp thấp mới

Hơn 31.200 dân miền Trung đã phải sơ tán trong đợt mưa lũ, bão số 6 vừa qua. - Bộ đội giúp dân Liên Chiểu Đà Nẵng sơ tán đêm 10.10. Ảnh: B.PH
Hơn 31.200 dân miền Trung đã phải sơ tán trong đợt mưa lũ, bão số 6 vừa qua. - Bộ đội giúp dân Liên Chiểu Đà Nẵng sơ tán đêm 10.10. Ảnh: B.PH
Hơn 31.200 dân miền Trung đã phải sơ tán trong đợt mưa lũ, bão số 6 vừa qua. - Bộ đội giúp dân Liên Chiểu Đà Nẵng sơ tán đêm 10.10. Ảnh: B.PH
Lên top