Bão số 6 sắp vào, 4.000 ngư dân Quảng Ngãi vẫn còn ở ngoài biển

Nhiều tàu về neo đậu nhưng vẫn còn 4.000 ngư dân ở ngoài biển. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều tàu về neo đậu nhưng vẫn còn 4.000 ngư dân ở ngoài biển. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều tàu về neo đậu nhưng vẫn còn 4.000 ngư dân ở ngoài biển. Ảnh: Thanh Chung
Lên top