Bão số 6 nhằm Đông Bắc Bộ “thẳng tiến”

Dự báo hướng đi của bão số 6 từ nay đến ngày 25.8. Ảnh: KTTV
Dự báo hướng đi của bão số 6 từ nay đến ngày 25.8. Ảnh: KTTV
Dự báo hướng đi của bão số 6 từ nay đến ngày 25.8. Ảnh: KTTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM