Bão số 6 Nakri vừa tan, bão số 7 sắp vào Biển Đông, đe dọa Trung Bộ

Ảnh mây vệ tinh của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Vùng khoanh vàng là áp thấp đang hình thành phía Đông Philippines, dự kiến đi về phía Tây, vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 7.
Ảnh mây vệ tinh của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Vùng khoanh vàng là áp thấp đang hình thành phía Đông Philippines, dự kiến đi về phía Tây, vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 7.
Ảnh mây vệ tinh của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Vùng khoanh vàng là áp thấp đang hình thành phía Đông Philippines, dự kiến đi về phía Tây, vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 7.
Lên top