Bão số 6 Nakri suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 8

Sóng biển mạnh ở Quy Nhơn trước giờ bão số 6 Nakri đổ bộ. Ảnh: Sơn Tùng.
Sóng biển mạnh ở Quy Nhơn trước giờ bão số 6 Nakri đổ bộ. Ảnh: Sơn Tùng.
Sóng biển mạnh ở Quy Nhơn trước giờ bão số 6 Nakri đổ bộ. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top