Bão số 6 Nakri sắp đổ bộ, ngổn ngang hồ chứa, kè biển chưa thi công xong

Vị trí và hướng đi của bão số 6 Nakri. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 6 Nakri. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 6 Nakri. Ảnh: NCHMF
Lên top