Bão số 6 gây lũ chồng lũ: Khẩn trương triển khai cứu hộ cứu nạn

Lên top