Bão số 6 chuẩn bị đổ bộ, Quảng Nam tính xả lũ trong đêm

Thủy điện A Vương còn 7m cách mực nước dâng sẽ đầy hồ. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện A Vương còn 7m cách mực nước dâng sẽ đầy hồ. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện A Vương còn 7m cách mực nước dâng sẽ đầy hồ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top