Bão số 6: “Cẩn thận bao nhiêu cũng thiếu, chủ quan một tý đã thừa”

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và đại diện của các bộ, ban, ngành liên quan họp bàn ứng phó với bão số 6. Ảnh: P.V
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và đại diện của các bộ, ban, ngành liên quan họp bàn ứng phó với bão số 6. Ảnh: P.V
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và đại diện của các bộ, ban, ngành liên quan họp bàn ứng phó với bão số 6. Ảnh: P.V
Lên top