Bão số 5 và số 6 có bị dự báo "quá đà" về cường độ, phạm vi ảnh hưởng?

TS Mai Văn Khiêm. Ảnh: Hoàng Linh
TS Mai Văn Khiêm. Ảnh: Hoàng Linh
TS Mai Văn Khiêm. Ảnh: Hoàng Linh
Lên top