Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, siêu bão Mangkhut vẫn giật trên cấp 17 tiến nhanh vào Biển Đông

Lên top