Bão số 5 suy yếu, Đà Nẵng mưa tạnh gió ngừng

Nhiều cây xanh trên đường phố Đà Nẵng ngã  rạp sáng 18.9. Ảnh: T.S
Nhiều cây xanh trên đường phố Đà Nẵng ngã rạp sáng 18.9. Ảnh: T.S
Nhiều cây xanh trên đường phố Đà Nẵng ngã rạp sáng 18.9. Ảnh: T.S
Lên top