Bão số 5 sắp đổ bộ vào miền Trung: Phần lớn hồ chứa đã đầy

Bão số 5 sẽ gây mưa lớn tại miền Trung, trong khi nhiều hồ chứa thủy lợi tại khu vực này đã đầy nước. Ảnh minh họa
Bão số 5 sẽ gây mưa lớn tại miền Trung, trong khi nhiều hồ chứa thủy lợi tại khu vực này đã đầy nước. Ảnh minh họa
Bão số 5 sẽ gây mưa lớn tại miền Trung, trong khi nhiều hồ chứa thủy lợi tại khu vực này đã đầy nước. Ảnh minh họa
Lên top