Bão số 5: Người dân ở Quảng Trị sơ tán đến nơi tránh trú bão

Người dân tại thị trấn Cửa Việt đến Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị để trú bão. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân tại thị trấn Cửa Việt đến Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị để trú bão. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân tại thị trấn Cửa Việt đến Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị để trú bão. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top