Bão số 5: Mưa gây ngập cục bộ ở miền núi tỉnh Quảng Trị, thiệt hại nhẹ

Tuyến đường vào 7 xã vùng Lìa ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị ngập cục bộ. Ảnh: AQ.
Tuyến đường vào 7 xã vùng Lìa ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị ngập cục bộ. Ảnh: AQ.
Tuyến đường vào 7 xã vùng Lìa ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị ngập cục bộ. Ảnh: AQ.
Lên top