Bão số 5: Không được chủ quan với sức gió giật cấp 14

Bộ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với  bão số 5, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 1258/CĐ-TTg ngày 16.9.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Ngọc Hà
Bộ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 1258/CĐ-TTg ngày 16.9.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Ngọc Hà
Bộ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 1258/CĐ-TTg ngày 16.9.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Ngọc Hà
Lên top