Bão số 5: Hơn 14.500 hộ dân ở Bình Định sẵn sàng được sơ tán lũ

Ngư dân thu dọn dưới để tránh bão.
Ngư dân thu dọn dưới để tránh bão.
Ngư dân thu dọn dưới để tránh bão.
Lên top