Bão số 5 dự kiến đổ bộ sớm, Quảng Trị yêu cầu người dân không ra khỏi nhà

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị đề nghị các thuyền viên trên các tàu đang neo đậu rời tàu trước khi bão ảnh hưởng để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng Biên phòng Quảng Trị đề nghị các thuyền viên trên các tàu đang neo đậu rời tàu trước khi bão ảnh hưởng để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng Biên phòng Quảng Trị đề nghị các thuyền viên trên các tàu đang neo đậu rời tàu trước khi bão ảnh hưởng để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top